Вести

АКТИВИСТИ МО ВОЈИНИЦА УРЕДИЛИ ЦЕНТАР СЕЛА

Активисти месног одбора СНС Војиница уредили су центар села заменом кошаркашке табле, фарбањем и уређењем мобилијара и фарбањем кошаркашке конструкције, кошењем траве и уклањањем комуналног отпада.